Serikali, imeamua kutathimini upya utendaji wa Baraza la Ushauri la Huduma za Mawasiliano (TCRA-CCC) kutokana na kutoridhishwa na uhusiano uliopo kati ya watoa huduma na watumiaji wa huduma za mawasiliano nchini ambapo pia imesimamisha kupanda kwa gharama za bando hadi tathmini ya gharama za mawasiliano inayoendelea itakapokamilika. Tathmini ya mwisho ilifanyika mwaka 2018.

Hatua hiyo, inatokana na uwepo wa malalamiko ya muda mrefu wa watumiaji wa huduma za mawasiliano katika mambo kadhaa, ikiwemo suala la huduma za intaneti za bando, Sambamba na kupokea na kuwasilisha malalamiko ya watumiaji wa huduma za mawasiliano Baraza lina wajibu wa kutoa elimu juu ya suala la huduma za intaneti za bando kwa umma pamoja na mambo mengine yanayohusiana na watumiaji wa huduma za mawasiliano.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolea na Wizara ya Habari Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Novemba 21, 2022 imeeleza kuwa, Baraza linapaswa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi za huduma za mawasiliano ikiwemo suala la gharama za intaneti za bando kama ambavyo limekuwa likiwatatiza watumiaji siku za karibuni.

Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Nape Nnauye.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa, kwa kuwa Bodi ya Baraza iliyopo imemaliza muda wake, na kwa kuwa Serikali ina lengo la kuhakikisha majukumu ya Baraza hayakwami na yanaboreshwa, Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari amwemwelekeza Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari akamilishe mchakato mara moja wa kuunda Bodi mpya ya Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano.

Aidha, Serikali inaongeza siku saba za za kupokea maombi ya wanaotaka kuhudumu kwenye Baraza hilo. Serikali itaendelea kupokea maombi hadi tarehe 28 Novemba 2022 na Baada ya kupatikana kwa Bodi ya Baraza hilo, tunatarajia itafanya kazi zake kwa ufanisi ikiwa ni kamoja na kukusanya maoni ya wananchi kuhusu huduma za mawasiliano nchini.

Maoni yatakayokusanywa na Baraza, yatasaidia kuboresha mahusiano yaliyopo kati ya watoa huduma na watumiaji wa huduma za mawasilianona Serikali pia itafanya marekebisho ya kutunga kanuni za kuboresha utendaji wa kazi za Baraza.

Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA), Dkt. Jabiri Bakari.

Aidha, Serikali inaielekeza Mamlaka ya Mawasiliano nchini kuwezesha Baraza hili na kuhakikisha linapata bajeti ya kutosha kufanya shughuli zake zinazojumuisha za kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala yote yanayohusu maslahi ya watumiaji wa huduma za mawasiliano nchini. Serikali itahakikisha Baraza linapata fedha za kutosha kuweza kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi.

Nia ya Serikali ya Awamu ya Sita ni kuhakikisha taasisi zake zinafanya kazi kwa ufanisi na kuwahudumia Watanzania kwa mujibu wa sheria, kanuni na maelekezo yanayotolewa kupitia maelekezo ya kisera.

Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano la Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA-CCC) lilianzishwa chini ya kifungu cha 37 cha Sheria ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania Na. 12 ya mwaka 2003. Kuanzishwa kwa TCRA-CCC kulilenga kulinda haki na maslahi ya watumiaji wa bidhaa na huduma za mawasiliano katika Sekta ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Utangazaji na Huduma za Posta.

Watumiaji wa simu. Picha ya TechRadar.

Kuanzishwa kwa Baraza hili, kulikusudiwa kuwa na lengo la kuwakilisha maslahi ya watumiaji wa huduma za mawasilisho nchini, kutoa maoni na taarifa pamoja na kushauriana na TCRA, Mawaziri wa Sekta, kupokea na kusambaza taarifa na maoni juu ya masuala yenye maslahi kwa watumiaji wa bidhaa na huduma za mawasiliano, kushauriana na wadau wa Sekta ya Mawasiliano, Serikali na vikundi vingine vya watumiaji juu ya maslahi ya watumiaji wa huduma za mawasiliano nchini.

Sergio Busquets bado yupo yupo Hispania
Polisi yazungumzia zoezi uteketezaji wa silaha